Afsluitende opmerkingen

Hierboven zijn enkele data analyses van gedragsfactoren besproken. Bij deze factoren is er steeds sprake van een gebeurtenis (zoals een maaltijd of wandeling) waarop ‘spoedig’ een verandering van de bloedglucose volgt die ‘kort’ aanhoudt. Dit is een belangrijk verschil met de factoren voor gezondheid. Die betreffen de gezondheidstoestand gedurende langere periode en hebben daardoor een langdurig effect op de bloedglucose. Dit kan niet worden waargenomen door een duidelijke stijging of daling van de glucosewaarden, maar moet worden afgeleid uit geleidelijke verandering van het gemiddelde en de variantie van de glucosewaarden. Op deze analyses ga ik hier niet verder in.

Mijn onderzoek richt zich in de eerste plaats op gedragsfactoren waarvan bekend is in de medische literatuur, dat deze de bloedglucose (kunnen) beïnvloeden. Wat ik analyseer, is hoe groot het effect bij mij is. Verder onderzoek ik factoren waarbij ik zelf een effect waarneem of meen waar te nemen. Tot slot onderzoek ik de verzamelde meetwaarden op verbanden tussen factoren en mijn bloedglucose. Potentiële verbanden die ik vaststel via correlatiecoëfficiënten, analyseer ik nader.

De meetwaarden verzamel ik tijdens mijn dagelijkse leven. Dit lijkt misschien een tijdrovende bezigheid, maar dat valt mee. Zelfs ‘koolhydraten tellen’ kost weinig tijd omdat je de voedingswaarde van de meeste producten na verloop van tijd wel weet (ook als je gevarieerd eet, zoals ik). Ik doe zelden ‘experimenten’ om meetwaarden te verzamelen. De analyse van de insuline bolus bij mijn ontbijt (hierboven besproken) en de analyse van het effect van koffie op mijn bloedglucose (niet behandeld) zijn de enige situaties waarin ik mijn gedrag enige tijd heb aangepast om voldoende, ‘geschikte’ meetwaarden te verkrijgen.

De dosis statistiek in mijn aanpak zal u zijn opgevallen. Dit heeft met mijn achtergrond als Lean Six Sigma Black Belt te maken, waarin ik statistiek gebruik om prestaties van organisaties te meten. Ook zonder statistische kennis kan de aanpak goede resultaten leveren.