Analyse diner

De ‘standaard’ maaltijd voor het ontbijt en de gedragsregel voor de bolus insuline vormen de basis voor glucoseregulatie in de ochtend en leveren ook een goede uitgangssituatie voor de glucoseregulatie in de middag. De maaltijden voor het diner zijn uiteraard gevarieerd. Als factor voor de glucoseverhoging na het diner heb ik de hoeveelheid koolhydraten in het diner onderzocht.

De meetwaarden van de diners zijn weergegeven in het onderstaande diagram. Horizontaal staat de hoeveelheid koolhydraten in het diner (in gram), verticaal de stijging van de glucosewaarde op de piek (in mmol/l). De hoeveelheid koolhydraten in de diners heb ik niet bewust gevarieerd, waardoor de punten niet gelijkmatig langs de horizontale as verdeeld zijn (wat een voorwaarde is voor een betrouwbare analyse).

Met een trendlijn -onder meer bekend van lineaire regressieanalyse- is het verband benaderd tussen de hoeveelheid koolhydraten en de stijging van de glucosewaarde op de piek na het diner. Dit resulteert in de volgende formule (de determinatiecoëfficiënt Rheb ik weggelaten omdat niet aan de voorwaarden voor lineaire regressie is voldaan):

ΔG = 0,16 × Kh – 1,4

waarin:

           ΔG = verandering (stijging) van de glucosewaarde op de piek (in mmol/l)
            Kh = hoeveelheid koolhydraten in het diner (in gram)

Deze analyse heb ik vertaald naar de gedragsegel, dat ik de stijging van de glucosewaarde inschat op basis van de hoeveelheid koolhydraten en deze hoeveelheid eventueel bijstel als de glucosewaarde te hoog zou uitkomen. In plaats van de regressieformule hanteer ik de eenvoudigere formule:

ΔG = 0,10 × Kh + 1

die een redelijke benadering geeft voor maaltijden met 30 tot 50 gram koolhydraten.

Volledigheidshalve merk ik op dat er alleen metingen zijn geselecteerd, waarbij ik vóór het diner niet aan krachttraining heb gedaan of heb hardgelopen. Beweging verhoogt namelijk de gevoeligheid van het lichaam voor de (basale!) insuline en zal tot een lagere glucosestijging na het diner leiden. Aanvullend zijn er meer selectiecriteria toegepast, waarop ik hier niet verder inga.