Analyse avondwandeling

De glucoseverhoging na het diner kan ik snel en eenvoudig weer omlaag brengen door een stevige avondwandeling te maken (van 25 tot 50 minuten met een snelheid van ruim 6 km/uur). De daling van de bloedglucose gaat nog geruime tijd door na beëindiging van de wandeling.

De meetwaarden van de wandelingen zijn weergegeven in het onderstaande diagram. Horizontaal staat de tijdsduur van de wandeling (in minuten), verticaal de daling van de glucosewaarde op 1 uur na het einde van de wandeling (in mmol/l). Ik heb 6 routes voor een avondwandeling van verschillende tijdsduur, wat terug is te zien in de verdeling van de punten langs de horizontale as. 

Met een trendlijn -onder meer bekend van de lineaire regressieanalyse- is het verband benaderd tussen de tijdsduur van wandeling en de daling van de glucosewaarde 2 uur na de start van de wandeling. Dit resulteert in de volgende formule (de determinatiecoëfficiënt Rheb ik weggelaten omdat niet aan de voorwaarden voor lineaire regressie is voldaan):

ΔG = –0,13 × T + 0,3

waarin:

           ΔG = verandering (daling) van de glucosewaarde 2 uur na start van de wandeling (in mmol/l)
              T = tijdsduur van de wandeling (in minuten)

Deze analyse heb ik vertaald naar de gedragsregel, dat ik de duur van de avondwandeling afstem op de gewenste daling van de glucosewaarde. In plaats van de regressieformule hanteer ik de eenvoudigere formule:

ΔG = –0,10 × T – 1

ofwel:

   T = 10 × ( | ΔG | – 1 )

die een goede benadering geeft voor wandelingen van 25 tot 60 minuten.

Met de gedragsregel kan ik de piek na een diner ‘weg’ wandelen, zoals is weergegeven in het onderstaande diagram.

De blauwe lijn toont de glucoseverandering bij een diner en de daaropvolgende wandeling.

Volledigheidshalve merk ik op dat de metingen op basis van verschillende criteria zijn geselecteerd, waarop ik hier niet verder inga.