Continu Glucose monitoring

Ik gebruik een systeem voor continu glucose monitoring (CGM) om de concentratie glucose in mijn bloed (medische term: glycemie) te meten. De sensor van het systeem meet de bloedglucosewaarde elke 5 minuten, dat zijn 288 metingen per dag (dus bijna continu). Onderstaand diagram geeft de curve met de glucosewaarden gedurende een dag weer.

De ontvanger van het CGM-systeem toont de metingen van de laatste uren, d.w.z. het meest recente deel van de glucosecurve.

AANPAK

- Continu glucose monitoring 
- Bewaken en leren 
Gedragsfactoren
Freestyle Libre systeem