Op deze website beschrijf ik mijn ervaringen met de analyse van leefstijlaanpassingen voor de verbetering van mijn glucoseregulatie. Hierbij maak ik gebruik van continu glucose monitoring. U vindt op deze site informatie over mijn aanpak voor de analyse van gedragsfactoren, enkele voorbeelden van mijn analyses en mijn motivatie om dit te doen.

Ruim 11 jaar heb ik diabetes (mellitus) type 1. Hoewel dit betekent dat ik insuline afhankelijk ben, heb ik ontdekt dat aanpassing van mijn leefstijl een uitstekende manier is om mijn bloedglucose te reguleren. Daarvoor onderzoek ik het effect van voeding, beweging en medicijngebruik op mijn bloedglucose. Ruim twee jaar gebruik ik continu glucose monitoring om inzicht te krijgen in het verloop van mijn bloedglucosewaarden. In mijn behandeling van diabetes speelt de analyse van data over mijn gedrag en bloedglucose een belangrijke rol: Diabetes + Data = Di@abetes.

Door mijn aanpak heb ik de afgelopen 2 jaren veel inzicht gekregen in het effect van gedrag op mijn bloedglucose en de wijze waarop ik deze kan reguleren. Veel meer inzicht dan zorgverleners mij in de voorgaande 9 jaren hebben gegeven. Zorgverleners hebben vooral kennis van medicatie, zo is mijn ervaring, terwijl ik juist ontdek wat het effect van leefstijl op mijn glucosewaarden is.

Ik probeer te leren van de ervaringen van andere diabetespatiënten zonder voorbij te gaan aan medische ‘evidence’. Deze website is een middel om mijn kennis en ervaring te delen. Uiteraard beschik ik over meer informatie dan ik kan laten zien. Bent u patiënt, zorgverlener, ondernemer in de gezondheidszorg of anderszins geïnteresseerd, dan kunt u contact met mij opnemen.

Ronald Fokkink